Categorie archief: planten

rijk Plantae:
Lijst van alle waargenomen bacteriën, wieren, lichenen (=korstmossen), mossen en planten in Houtem. Eerst nederlandse naam, nadien wetenschappelijke naam.

Mierik: Armoracia rusticana

-Rode lijst hogere planten (2006) Vlaanderen: momenteel niet bedreigd
-KFK (Kilometerhokfrequentieklasse): 9 (zeer algemeen)
-Ecoregio Zand-en Zandleemstreek: % aanwezig in kilometerhokken: 33,9
-De plant heeft een oorspronkelijk verspreidingsgebied van Zuidoost-Europa tot West-Azië en groeide op rivieroevers

Mierik: Armoracia rusticana